Specialpedagogiska uppdrag

TBO Happy living

SPECIALPEDAGOGISKA UPPDRAG

HANDLEDNING

 

Handledning

Med handledning som redskap kan vi ta tillvara och utveckla den kompetens som finns i personalgruppen. Handledning är ett professionellt samtal som utgår från teoretisk kunskap och praktiskt arbete. Ett systemteoretiskt tänkande leder till kompetensutveckling genom att deltagarna får ett nytt sätt att se på svårigheter och problem. Metoden har även visat sig ha en god spridningseffekt till andra områden i verksamheten.

 

- Handledningen utgår från deltagarnas vardag och specifika ärenden.

 

- Kunskapsinriktad handledning som föregås av information och kunskap inom ex. tillgänglig lärmiljö för elever med läs- och skrivsvårigheter eller för elever med diagnoser som ADHD och autism.

 

Övriga konsultuppdrag

Andra uppdrag utförs utifrån efterfrågan.

 

Kontakta oss för mer information och offert.

 

 

 

Citat från grupphandledning:

"Det här att få sitta här och prata är den tid till reflektion vi aldrig får. Dessa pedagogiska samtal känns jätteviktiga"

 

 

Copyright @ All Rights Reserved