Hem

Copyright @ All Rights Reserved

TBO Happy living

MOTORISK TRÄNING MENTAL TRÄNING

REPULSE

Vi arbetar med motoriska övningar för att stimulera kroppen och öka inlärnings- och koncentrationsförmågan hos barn och ungdomar.

Vill du veta mer så kontakta oss!

Utbildning

Träning i Livet

”Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärning. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer.”

Gustav Fridolin, Utbildningsminister

 

 

Idag lyfter flera forskare fram vikten av daglig fysisk aktivitet och motorisk träning. Fysisk aktivitet förbättrar barns kognitiva utveckling och minskar risken för stress. Vi arbetar på flera sätt för att stödja familjer och skolor. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

Träning i livet - Vill du bli en av oss?

 

I ett samarbete med Balanserade barn har vi skapat en utbildning, där du kan lära dig mer om vad du ska göra för att hjäpa barn och ungdomar.

 

En utbildning där teori och forskning varvas med praktiska övningar och tester. Ni lär er göra träningsprogram för enskilda barn och för barn i grupp. Allt för att hitta nya vägar för att underlätta inlärning och koncentration hos barn och unga. Utbildningen ges i 2 steg, men endast efter första utbildningen har du redskap att komma igång med träningen av ditt barn eller i din barngrupp.

Movement is the door to learning

 

Paul E. Dennison

 

 

Vi arbetar efter specifika träningsprogram som gör att barnet skapar nya förbindelser mellan hjärnans olika delar. Nervbanorna kommunicerar bättre med varandra och detta sänker stressnivån och reducerar de blockeringar som hindrar deras tänkande och inlärning.