öka minnet

TBO Happy living

Förbättra minnet när du rör dig!


Physical Exercise Performed Four Hours after Learning Improves Memory Retention and Increases Hippocampal Pattern Similarity during Retrieval

Författare: van Dongen EV, Kersten IH, Wagner IC, Morris RG, Fernández G

 

Vid Radboud University i Nederländerna undersökte man hur långtidsminnet påverkades av träning.  Kan man förbättra det associaltiva minnet då man utför aerob träning efter inlärning.

72 nederländska studenter fick sitta framför en dataskärm och se på föremål. Dessa dök upp på en av sex möjliga positioner. Studenterna skulle minnas på vilken position de sett föremålen. Gruppen delades in i tre grupper. En grupp tränade omedelbart efter övningen, en grupp efter fyra timmar och den tredje tränade inte alls. 48 timmar senare gjordes ett minnestest om och utvärderades. Resultatet visade att den grupp som tränat 4 timmar efter testet hade förbättrat sin minnesförmåga nästan 10 % jämfört med de andra grupperna. Man kunde även se att mönstret i hippocampus hade påverkats positivt. Hippucampus är en del av hjärnan som har en central roll för inlärning, korttidsminne och för vår förmåga att bilda nya minnen. Forskarna amser att studien är relevant för skola, då det kan vara bra med gymnastik några timmar efter en lektion som kräver intensiv inlärning.

Reslutaten i studien var följande:

•Genom att utföra aerob träning 4 h efter inlärning förbättrar det associativa minnet.

•Träningen ökade mönstren i hippocampus likt det som dopamin och noradrenalin ger vid återhämtning. .

•Träning kan ha potential som minnesintervention i lärmiljöer.

 

Läs mer: http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)30465-1

Copyright @ All Rights Reserved