Hem

TBO Happy living

 

MOTORISK TRÄNING MENTAL TRÄNING

REPULSE

Vi arbetar med motoriska övningar för att stimulera kroppen och öka inlärnings- och koncentrationsförmågan hos barn och ungdomar.

Vill du veta mer så kontakta oss!

”Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärning. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer.”

Gustav Fridolin, UtbildningsministerIdag lyfter flera forskare fram vikten av daglig fysisk aktivitet och motorisk träning. Fysisk aktivitet förbättrar barns kognitiva utveckling och minskar risken för stress. Vi arbetar på flera sätt för att stödja familjer och skolor. Kontakta oss så berättar vi mer.Utbildning

Träning i Livet

Träning i livet - Vill du bli en av oss?


I ett samarbete med Balanserade barn har vi skapat en utbildning, där du kan lära dig mer om vad du ska göra för att hjäpa barn och ungdomar.


En utbildning där teori och forskning varvas med praktiska övningar och tester. Ni lär er göra träningsprogram för enskilda barn och för barn i grupp. Allt för att hitta nya vägar för att underlätta inlärning och koncentration hos barn och unga. Utbildningen ges i 2 steg, men endast efter första utbildningen har du redskap att komma igång med träningen av ditt barn eller i din barngrupp.

Movement is the door to learning


Paul E. DennisonVi arbetar efter specifika träningsprogram som gör att barnet skapar nya förbindelser mellan hjärnans olika delar. Nervbanorna kommunicerar bättre med varandra och detta sänker stressnivån och reducerar de blockeringar som hindrar deras tänkande och inlärning.

Copyright @ All Rights Reserved