Mental träning

TBO Happy living

MENTAL TRÄNING

TBO Happy living använder olika tekniker inom mental träning för att hjälpa barnen slappna av och stärka dem i deras självkänsla och självförtroende.Ta del av några av teknikerna för grundläggande mental träning längre ner på sidan.

Mental träning


Mental träning kan ses som en verktygslåda att plocka ur när man ställs inför utmaningar. Mental träning handlar om att utveckla det som är friskt. Teknikerna kommer från erfarenheter, modern vetenskap, psykologi, filosofi, pedagogik och fysiologi. Mental träning är en form av tillämpad psykologi och man använder kunskaper från psykologin för att lära känna sig själv, för att må bättre och för att utveckla en prestation.


En av grundbultarna i mental träning är att det finns möjligt till förändring. Det är lätt att fastna i hinder eller en felaktig självuppfattning kring sig själv och sitt liv. Ibland förknippar vi tankar med personlighet: ”Jag är mina tankar.” Men tankar är något som kan förändras och påverkas med viljan. Vi behöver bara först ta reda på hur vi vill vara och hur vi kan göra för att göra en förändring.


Andning


Genom att andas rätt kan man påverka hur man mår.


När man andas med buken syresätts blodet mer effektivt till skillnad mot när man andas med bröstkorgen. Andningen blir dessutom lugnare. Djupandningen sänker också trycket inne i brösthålan, förbättrar blodcirkulationen och gör det lättare för blodet att återvända till hjärtat.


De flesta av oss lägger inte märke till hur vi andas, inte heller att vi spänner vissa muskler i magen eller bröstkorgen. När vi stressar eller blir rädda är det vanligt att vi drar kortare andetag eller håller andan. Därför kan vi inte andas lugnt och samtidigt vara stressade. Vid en naturlig inandning åker magen ut och vid utandning dras den in. När du andas fel är det bara bröstkorgen som rör sig in och ut. Om du drar in magen och spänner ut bröstet når luften bara övre delen av bröstkorgen och lungorna fylls aldrig helt.


Håll andan3

Andas ut

Håll andan

Andas in

Andas i kvadrat


Andas in medan du räknar till tre lugnt i din egen takt.

Håll andan med luft i lungorna och räkna till tre.

Andas långsamt ut och räkna till tre.

Håll andan utan luft och räkna till tre.


Avslappningsövning


Muskulär avspänning


Denna övning är en bra introduktion när man vill lära barn att slappna av, men lika användbar när barnen är upp i varv och har extra svårt att koppla av. I denna övning spänner man olika muskler i kroppen och slappnar sedan av. På detta sätt lär sig barn hur det känns att vara avslappnad. Efter att kroppen är avslappnad får man följa med på en spännande resa.


Mindfulness


Mindfulness kan även kallas medveten närvaro. Detta är en beprövad metod där man tar kontroll över sina tankar och känslor. Mindfulness minskar stress och oro och höjer medvetenheten i din vardag. Det handlar om att vara här och nu. Att lära sig uppleva stunden och observera sina tankar och sinnen. 


Positiva effekter av mindfulness

  • Ta kontroll över negativa och destruktiva tankar och känslor
  • Minskar stress och oro
  • Lär dig vara här och nu
  • Att bli medveten om ditt eget medvetande


Här kommer ett förslag på en bra övning


TANKA - i skogen


Välj en plats i skogen och sitt helt tyst och stilla. Titta omkring dig. Vad ser du? Fundera på det en stund. Titta på det som är stort och det som är litet, titta på det som finns långt borta och det som finns nära dig.

Slut nu ögonen och lyssna på de ljud du hör. Lyssna till ljuden långt borta och till ljuden nära dig.

Känn nu efter vilka dofter du känner. Vill du kan du plocka upp något från naturen och lukta på det.

Vilken smak känner du i din mun? Andas in med munnen och känn efter vilken smak du känner. 

Fokusera nu på huden och känn efter vilken känsla du har mot huden i ansiktet eller på händerna. Är du varm eller kall? Känner du vinden mot huden?

Sitt och njut en stund och observera den information dina sinnen ger dig.


Öppna ögonen när du är klar och berätta om dina upplevelser.


Copyright @ All Rights Reserved