Motorisk träning

TBO Happy living

MOTORISK TRÄNING

Motorisk träning

Metoden bygger på att öka förbindelsen mellan hjärnan och musklerna. Genom att barnen får en större kontroll över sin kropp får de även bättre förutsättningar till lärande och utveckling.


Barn vars kroppsliga system fungerar ”normalt” brukar njuta av att lära nya saker och upptäcka kroppens möjligheter. Har man däremot ett dysfungerande system kan det resultera i hyperaktivitet, aggressioner, läs- och skrivsvårigheter, låg självkänsla och dålig problemlösningsförmåga.

Grovmotorisk träning

Vi utför grovmotoriska övningar för att stärka kommunikationen mellan hjärnans vänstra och högra del. Rörelserna främjar hjärnfunktionen och integrerar hemisfärerna med varandra. Rörelserna kan påverka koncentration, minne, läsning, skrivning och koordinering. En person med dålig samordning kan ha svårt att hantera känslomässiga impulser och vilket för att man kan reagera oproportionerligt på vissa händelser.


Finmotorisk träning


Vi arbetar med att samordna fingrarna och med att kontrollera varje enskilt finger. Bristande fingermotorik kan orsaka svårigheter med att skriva, rita och klä på sig. Problemen kan orsaka spänningar i kroppens muskulatur.


Vi arbetar även med den motoriska hållningen i hand och arm när man skriver. Dålig hållning vid pennfattning kan skapa tryck på nerver och muskler i axlar, rygg, armar och fingrar. Om musklerna i handen är svaga eller okontrollerade kan man uppleva smärta, trötthet och frustration. Det kan leda till irritation och ointresse för skrivandet.

.

ÖgonträningVi arbetar med ögonens förmåga att röra sig i specifika riktningar. Bristande ögonmotorisk förmåga kan medföra svårigheter inom områden som läsning, idrott och rumsuppfattning. Svaga ögonmuskler kan orsaka yrsel, illamående och dålig balans.

Skidåkarhopp - en bra övning för hela kroppen

Intelligence integration


På den mest grundläggande nivån, bygger och förstärker vi de neurala nätverken genom upprepning. Med ”Intelligence Integration Method” utför kroppen övningar som förbättrar muskelkontroll, muskelmedvetenhet och samordning mellan vänster-höger hjärnhalva.


Syftet med övningarna är att förbättra existerande neurala nätverk, men även för att bygga nya. Genom att utveckla våra neurala nätverk får vi bättre kontroll över vår kroppar och vårt sinne så att vi fungerar bättre.Läs gärna mer om metoden och se filmen om Moshe Elbaum.Copyright @ All Rights Reserved