Om mig

TBO Happy living

OM MIG

Om mig

Min målsättning med Happy living är att underlätta inlärningssituationer för barn och ungdomar. Jag önskar att de ska växa och utvecklas så de är bättre rustade för att möta framtiden. Genom motorisk träning, rytmisk rörelseträning och mental träning kan många få det lättare att koncentrera sig, lättare att läsa och skriva och få en bättre motorisk kontroll. Detta leder till bättre skolresultat och att skolan känns lättare och roligare. Självkänslan stärks och självförtroendet förbättras. Barnen lyckas!


Jag är utbildad specialpedagog och i grunden Ma/NO lärare med inriktning mot idrott. Jag har även utbildat mig till Montessoripedagog och läst Socialpsykologi. Sedan 1997 har jag arbetat som lärare och i mitt yrke möter jag dagligen barn och ungdomar i någon form av svårighet, som får kämpa mer än många andra.


För att kunna hjälpa de barn och ungdomar jag möter har jag specialiserat mig inom flera områden för att på bästa sätt möta varje individ. På Axelsons gymnastiska institut gick jag 2007 kursen ”Massage och dyslexi”. Jag har även utbildat mig inom ”Rytmisk rörelseträning och reflexer vid ADHD”, ”Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledare” samt "Rytmisk rörelseträning och dyslexi". Jag har även under 2013 utbildat mig till Kraniosakral terapeut och till instruktör för rePulse. Senast 2017 utbildade jag mig i Coachande ledarskap.


Sedan 2007 har jag arbetat med många barn och ungdomar och sett fantastiska resultat. Läs gärna mer om resultaten under utvärderingar. Min önskan är att få sprida kunskap och nå ut till fler elever så att deras inlärningssituation underlättas och de mår bättre.

Copyright @ All Rights Reserved