rePulse

TBO Happy living

rePulse

TANKE

KÄNSLA

HANDLING

rePulse


RePulse är en metodik för att stärka impulskontrollen.


Barnet forskar tillsammans med en pedagog om sig själv. Barnet lär sig förstå sina tankar, sitt handlande och beteende på en strukturerat och enkelt sätt.


Utgångspunkten för rePULSE-metoden är att problem med impulskontroll beror på att man ofta haft kortsiktiga vinster av ett felaktigt beteende och saknar alternativa sätt att hantera situationen. Metoden visar hur man själv kan ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt.  Ett kognitivt förhållningssätt ligger till grund för arbetsmetoden.


Kognitiva triangeln

Den kognitiva triangeln visar de samverkande krafterna


Det vill säga, det vi tänker och känner styr vårt beteende. Med en ökad impulskontroll kan vi själva bestämma i hur hög grad vi ska styras av tanken eller känslan”Den lycka du känner i livet bestäms av kvaliteten på dina tankar”Dagligen påverkas vi ständigt av våra tankar, känslor och handlingar. Den kognitiva triangeln kan gå i olika riktningar och påverka oss på olika sätt. En tanke av orättvisa kan göra att vi känner oss arga, vilket i sin tur kanske leder till att vi blir sura och otrevliga mot dem vi har runt oss. Mental träning och medvetenhet om denna process kan hjälpa till att skapa medvetna positiva processer som påverkar oss positivt.


Tänk på att du hela tiden har ett val. Ett val som kan påverka ditt liv i olika riktningar.


Copyright @ All Rights Reserved