Rytmisk rörelseträning

TBO Happy living

Rytmisk rörelseträning

Stimulera hjärnan


Med enkla rörelser stimulerar man hjärnans och nervsystemets förmåga att förnya sig och bilda nya nervförbindelser vilket gör det möjligt för barnen att mogna, utvecklas eller läka både fysiskt, känslomässigt och mentalt. Dessa rörelser finns som medfödda motoriska mönster som måste aktiveras för att barnets utveckling inte ska försvåras eller omöjliggöras. Metoden kallas ”Rytmisk rörelseträning” och undervisar av Harald Blomberg på Centrum för rytmisk rörelseträning i Solna.


Rytmisk rörelseträning har utvecklats av Kerstin Linde och bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. De rytmiska rörelserna stimulerar hjärnstammen, lillhjärnan, basala ganglierna och hjärnbarken så att nervnäten där utvecklas. Detta förklarar varför uppmärksamheten och koncentrationen förbättras och överaktiviteten minskar.


Många barn med inlärningssvårigheter visar sig vid en närmare undersökning förutom balansproblem ha kvarstående primitiva reflexer. Sådana reflexer kan i hög grad vara till hinder för barnet i skolsituationen eftersom de hindrar den viljestyrda motoriken. De kan medföra att muskeltonus i armar och ben förändras när barnet böjer huvudet uppåt och nedåt, vilket barnet i skolan måste göra t ex när de skall anteckna vad som står på tavlan eller när barnet vrider på huvudet från sida till sida. Sådana rörelser kan också påverka synen. Kvarstående reflexer kan ge barnet svårigheter att läsa, skriva och att sitta stilla.


www.rytmiskrorelsetraning.se

Några tecken på att barn hämmas av aktiva spädbarnsreflexer



- Tendens att sjunka ihop vid sittande ställning

- Åksjuka

- Balanssvårigheter

- Problem med att lära sig simma eller cykla

- Svårt att sitta stilla

- Dålig koordination, särskilt vid bollspel

- Kontrollbehov

- Ständig ängslan

- Dålig koncentration

- Försämrat tal genom dålig artikulation

- Svårt att skriva och hålla pennan rätt




Copyright @ All Rights Reserved